Category餐飲優惠
SHARE
Post Date2018.12.26
Activity 2019.02.04

宴會廳| 2019除夕圍爐專案


團圓的幸福  歡聚的時光

在美食共伴下 凝縮在記憶裡

 

 

 

宴會廳2019除夕圍爐專案

 

$29,800+10%/ 10人

 

 

除夕圍爐席次倒數中 

        

預約專線: 02-2181-5129

 

宴會廳除夕圍爐菜單